Privatlivspolitik

Databeskyttelsespolitik for by KAND

Databeskyttelsespolitikken gælder for indsamling og brug af personoplysninger for virksomheden.

Virksomheden er dataansvarlig

Virksomheden er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Virksomhedens kontaktoplysninger er:

by KAND

CVR-nr. 32520324

Tvedvangen 291 – 2730 Herlev

Telefon: 22209852

Mail: info@bykand.dk

 

Du er altid velkommen til at kontakte virksomheden, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

 

Personoplysninger virksomheden behandler

Virksomheden behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 • E-mailadresse på kunder og samarbejdspartnere
 • Oplysninger om personens interesser og adfærd på din hjemmeside
 • Personoplysninger som personen selv skriver i et kommentarfelt på virksomhedens hjemmeside eller facebookprofil

 

Virksomheden bruger personoplysninger til

Virksomheden bruger dine personoplysninger til følgende formål:

 • Kundens e-mailadresse opbevares, så virksomheden kan komme i kontakt med kunden
 • Personens interesser og adfærd på virksomhedens hjemmeside bruges til at målrette annoncer eller til at videreudvikle hjemmesiden
 • Oplysninger som personen selv har givet i et kommentarfelt bruges til et bestemt formål

 

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Når virksomheden behandler personoplysninger om dig, vil det typisk ske efter følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandlingen sker på baggrund af et samtykke fra personen efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a eller art. 9, stk. 2, litra a, (det vil for eksempel være tilfældet ved brug af navn og e-mail til udsendelse af nyhedsbreve, registrering og analysering af interesser og adfærd hos en bruger af en hjemmeside)
 • Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan forfølge en berettiget interesse, som vejer tungere end personens rettigheder og personlige interesserer efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, (det vil for eksempel være tilfældet ved brug af navn, adresse og e-mailadresse i kundeforhold)
 • Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan opfylde en aftale med personen
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse (eks. indberetninger til SKAT)

 

Videregivelse af personoplysninger

Virksomheden videregiver dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, du har givet samtykke til det, eller hvis virksomheden er forpligtet til det efter gældende lovgivning.

 

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Virksomheden overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU.

Modtagerne er Google og Facebook

 

Dine personoplysninger stammer fra

Cookies som efterlades ved brugerbesøg, og ellers oplysninger via Facebook pixel.

 

Opbevaring af dine oplysninger

Virksomheden opbevarer din personoplysninger, så længe det er nødvendigt for virksomheden at kunne behandle dine oplysninger, eller det følger af gældende lovgivning.

Oplysningerne slettes efter opbevaring i 3 år og eller hvad kunden ønsker sine oplysninger slettet.

De oplysninger som virksomheden skal opbevare efter bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår plus 5 år.

 

Dine rettigheder

Når virksomheden behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Ret at trække dit samtykke tilbage:

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte virksomheden telefonisk eller pr. e-mail eller brev til virksomhedens adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som virksomheden allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke.

 

 • Ret til at få indsigt i dine oplysninger:

Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger virksomheden behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles.

 

 • Ret til at få berigtiget dine oplysninger:

Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis virksomheden har urigtige oplysninger om dig.

 

 • Ret til at få slettet dine oplysninger:

I visse tilfælde kan du have ret til, at virksomheden sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.

 

 • Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger

I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må virksomheden fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

 • Ret at gøre indsigelse mod behandlingen

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod virksomhedens behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

 • Dataportabilitet

I visse tilfælde har du ret til få flyttet dine personoplysninger fra virksomheden til en anden dataansvarlig eller at få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte virksomheden enten skriftligt eller telefonisk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside [https://www.datatilsynet.dk/media/6565/registreredes-rettigheder.pdf]

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over virksomhedens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på tlf. 33193200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.